Se eliberează actele de studii pentru absolvenții claselor a XII-a care nu au depus contestații: diplomă bacalaureat, foaie matricolă, certificate competențe, atestate etc.

SĂ NU VĂ ÎNFOLIAȚI ÎN PLASTIC NICIUN ACT DE STUDII ! CONFORM LEGII ELE NU MAI SUNT VALABILE !

Absolventul va prezenta  un act de identitate cu fotografie.

12A – ora 12

12B – ora 12,30

12C – ora 13

12D – ora 13,30

12E – ora 14

12F – ora 14,30

12G – ora 15

12H – ora 15,30

12A – ora 9

12B – ora 9,30

12C – ora 10

12D – ora 10,30

12E – ora 11

12F – ora 11,30

12G – ora 12

12H – ora 12,30

În următoarele zile actele se eliberează la secretariatul colegiului, în intervalul orar 9 – 16.
CNPR Suceava