sigla cnpr proiecteColegiul Național ”PETRU RARES” Suceava este, în perioada 7.10-15.10.2017, gazda primei mobilități din cadrul proiectului Erasmus+ KA2,  “Coopération Innovatrice Vers l’Interdisciplinarité Civique” – CIVIC, cod 2017-1-FR01-KA219-037281_2.

Activitatea transnațională include, de fapt, două etape distincte: parcurgerea unui curs și a unor module practice aferente, respectiv stabilirea coordonatelor de derulare a viitoarelor mobilități cu elevii. Temele cursului și profesorii care au conferențiat sunt:

 1. Persoana și statul de drept, profesor conf. dr. Laura BOURIAUD , Universitatea ”Ștefan cel Mare”, Suceava
 2. Exersarea cetățeniei în UE – repere teoretice și formative, c univ. dr. Nadia Laura SERDENCIUC, Universitatea ”Ștefan cel Mare”, Suceava
 3. Provocări morale și civice, conf. dr.Bogdan POPOVENIUC, Universitatea ”Ștefan cel Mare”, Suceava
 4. Egalitate și discriminare, conf. dr. Florin Domunco, Universitatea ”Ștefan cel Mare”, Suceava
 5. Societatea și conservarea mediului, Conduita ecologică. Amprenta ecologică, dr. Anca Maciucă, Universitatea ”Ștefan cel Mare”, Suceava

Modulele practice s-au derulat sub coordonarea profesorilor Colegiului Național ”Petru Rareș” Suceava, Anca GRECULEAC, Petronela MUNTEANU și Mariana ROȘCA.

Limba oficială de comunicare a proiectului  este limba franceză, lucru care  bucură foarte mult atât profesorii, cât și pe elevii care studiază această limbă.

Școlile partenere  în cadrul proiectului  sunt licee din cinci tări, distribuția lor geografică în Europa fiind una foarte largă:

 1. Lycée Grandmont Tours, Franța
 2. Colegiul National “Petru Rares” Suceava, România
 3. Istituto tecnico economico statale ” Jacopo Barozzi”, Modena, Italia
 4. Liceo Classico Stabili Trebbiani, Ascoli Piceno, Italia
 5. XV Liceum Ogolnoksztalcace im. Narcyzy Zmichowskiej, Warszawa, Polonia
 6. Zespol Szkol Ogolnoksztalcacych nr 2 w Jeleniej Gorze, Jelenia Góra, Polonia
 7. Lycée Professionnel Auguste Bouvet, Romans sur Isère – Franța
 8. Escola Secundária de Felgueiras, Felgueiras- Portugalia

Proiectul se va derula pe parcursul a doi ani școlari: 2017-2018 și 2018-2019, lucru care va permite ca toate etapele implementării să fie parcurse într-un timp optim, partea de diseminare și exploatare a rezultatelor având la dispoziție un interval generos.

Există două paliere ale activităților de proiect, unul se adresează profesorilor coordonatori, iar altul elevilor din grupul țintă. Profesorii coordonatori ai activităților cu elevii vor dobândi competențe de concepere și derulare de activități didactice interdisciplinare, care să dezvolte la elevi spiritul civic. Elevii vor descoperi (prin lucru în comun) care sunt valorile civice europene pe care le consideră cele mai importante și vor dobândi abilități civice, pe care le vor exersa atât prin activitățile de proiect, cât și în activitățile lor ulterioare. În mobilități vor participa doar reprezentanții desemnați ai elevilor. “Ambasadorii elevilor”, în număr relativ mic comparativ cu al colegilor care vor derula activități locale, vor dobândi competențe de elaborare de reglementări școlare comune școlilor partenere, de conceperea de expoziții cu mesaj civic, de derulare a unei campanii, de redactare a un proiect de lege, de realizare de investigații privind migranții, de analiză a beneficiilor și riscurilor rețelelor sociale, de măsurare a impactului asupra mediului și societății a progresului economic european.

 
CNPR Suceava