CALENDARUL ADMITERII ÎN CLASA A V-a

 

Etapele admiterii:

 1. Depunerea cererilor de înscriere și a portofoliilor – termen limită – 15 iunie 2018, ora 14

 2. Susținerea probelor specifice (română, matematică, engleză) – 16 iunie 2018, ora 9

 3. Afișarea rezultatelor – 16 iunie 2018, ora 18

 4. Depunerea contestațiilor la probele scrise – 18 iunie 2018, între orele 8 și 12

 5. Afișarea rezultatelor finale – 18 iunie 2018, ora 18

 6. Completarea cererilor de transfer și depunerea dosarelor – termen limită – 22 iunie 2018, ora 14

Dosarul de transfer va conține:

 1. Cererea semnată de conducerile ambelor școli (formularul tip se găsește la secretariat)

 2. Copie xerox după certificatul de naștere al elevului

 3. Copie xerox după cartea de identitate a unuia din părinți

 4. Fișa medicală a elevului (se ridică de la cabinetul medical al școlii; poate fi adusă și până la începerea anului școlar)

 5. Cerere tip completată de părinți prin care se solicită participarea la ”Școala boboceilor”, în ultimele 2 săptămâni de vacanță (opțional)

Grila de evaluare a portofoliilor

balul_bobocilor
CNPR Suceava