Contestațiile rezultatelor obținute la Olimpiada de Franceză/Spaniolă, etapa județeană, se depun luni, 21 martie 2022, între orele 8 și 12 la secretariatul colegiului. Cererea de contestație se completează de către elev. Acesta va prezenta la depunerea contestației buletinul/cartea de identitate/certificatul de naștere. Nu se admit contestații online.
CNPR Suceava