Calendarul de afișare a rezultatelor și depunere a contestațiilor este:
23 iunie 2022 (până la ora 14,00) Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor
23 iunie 2022 (ora 16,00—ora 19,00) și 24 iunie 2022 (ora 8,00—ora 12,00) Depunerea contestațiilor
24 iunie—29 iunie 2022 Soluționarea contestațiilor
30 iunie 2022 Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

Contestațiile pot fi trimise și online, pe adresa cnpetruraressv@gmail.com, în intervalele orare afișate mai sus. Cererea va fi semnată atât de părinte, cât și de candidat și va fi însoțită de o fotografie a cărții de identitate a candidatului și a părintelui care semenază cererea. Formularul tip poate fi accesat la linkul de mai jos. Cererea este considerată depusă după ce primiți răspuns și numărul de înregistrare al ei. Dacă nu primiți numărul de înregistrare vă rugăm să ne anunțați la telefon 0230520822, până vineri, 24 iunie, ora 11.

Cerere de contestare a notei
CNPR Suceava