Vineri, 26 august 2022, PROBA SCRISĂ ȘI AUDIO, începând cu ora 12, iar candidații vor fi prezenți în sălile de examen la ora 13. Repartizarea este disponibilă aici.

Luni, 29 august 2022, PROBA ORALĂ. Sala de examen este sala 11, iar sala 9 este sala de bagaje / sala de așteptare. Examenul începe la ora 9. Toți candidații să fie prezenți în sala de așteptare cu o oră înainte de ora programată. Repartizarea este disponibilă aici.

La toate probele veți avea la voi un act de identitate și pix/stilou cu pastă/cerneală albastră.

Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice mijloc electronic de stocare a informaţiei, de calcul sau de comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

ATENȚIE!!! Sălile de examen sunt supravegheate video și audio.
CNPR Suceava