Anunț concurs posturi vacante: supraveghetor de noapte ianuarie 2023

Rezultatele selecției dosarelor de concurs

Rezultatele probei scrise

Rezultatele probei de interviu

Rezultatele finale ale concursului

Calendarul concursului de ocupare a postului de supraveghetor de noapte este disponibil aici.

Anunț concursuri – este disponibil aici.

Fișa postului pentru postul de supraveghetor de noapte este disponibilă aici.

Tematica și bibliografia pentru postul de supraveghetor de noapte sunt disponibile aici.

Regulament internat – cantină aici

Regulament intern aici