Mobilitate individuală Comenius

 

Cursul de formare individuală,
Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii,
Subprogramul Comenius

 

Numele cursantului: Anca Vieriu
Instituţia de învăţământ: Colegiul Naţional “Petru Rareş”, Suceava
Numărul formularului de aplicaţie: 11-882-CG-SE
Titlul cursului: Outdoors Environmental Education. Taking Learning Outdoor
Numărul de referinţă al cursului: SE-2011-127-002
Cofinanţarea cursului: Comenius şi FSE
Organizatorul activităţii de formare: Kinda Municipality – Kinda Kommun – Kinda    Education Centre
Locul de desfăşurare: Suedia (localităţile Rimforsa şi Linkoping)
Perioada de desfăşurare: 15-22 mai 2011
Participanţi: profesori din România, Belgia, Lituania, Slovenia, Turcia, Grecia, Cipru, Finlanda

 

Cursul s-a dorit o pledoarie pentru educaţia outdoors, pentru alegerea altor spaţii (sociale sau naturale) care să poată înlocui perimetrul restrictiv al unei clase de curs, pentru atingerea nivelului unei mai bune înţelegeri a alterităţii şi a dinamicii grupului, pentru creşterea respectului faţă de cerinţele personalităţii fiecăruia. Organizatorii activităţilor au propus o abordare deopotrivă activă şi reflexivă a actului didactic, o nouă viziune asupra procesului de învăţare pe tot parcursul vieţii, un mod de a înţelege omul ca o fiinţă dependentă de natură, integrată în natură. Parcul, grădina, pajiştea, pădurea, peştera, lacul – toate pot deveni teritorii pe care  dascălul le integrează în acţiunea de formare a personalităţii elevilor săi.

Demersul didactic trebuie să se întemeieze, în mod firesc, pe convingerea că elevul se dezvoltă numai printr-o corectă ajustare a actului raţionalizării la efortul experienţei practice, într-un proces continuu de cunoaştere plasată în acţiune. Spaţiul outdoors este, astfel, folosit de profesorii suedezi ca un suport al armonizării lui „a gândi” cu „a face”.

Cursul din Suedia a oferit imaginea unor dascăli care ştiu să trăiască în armonie cu un mediu natural uimitor prin frumuseţea simplităţii sale şi, în consecinţă, în armonie cu elevii lor şi cu ei înşişi. De aceea, îmi iau libertatea de a-i considera un model, de a prelua de la ei o nouă ierarhie a valorilor, constituită pe o reconsiderare a raportului natură – cultură.

 

Prof. Anca Vieriu