Anunț concurs posturi vacante: informatician și supraveghetor de noapte decembrie 2022

Rezultatele finale ale concursului de ocupare a postului de informatician sunt disponibile aici

Rezultatele probei de interviu a concursului de ocupare a postului de informatician sunt disponibile aici

Rezultatele probei practice a concursului de ocupare a postului de informatician sunt disponibile aici

Rezultatele probei scrise a concursului de ocupare a postului de informatician sunt disponibile aici

Rezultatele probei scrise a concursului de ocupare a postului de supraveghetor de noapte sunt disponibile aici

Calendarul concursului de ocupare a postului de informatician este disponibil aici.

Calendarul concursului de ocupare a postului de supraveghetor de noapte este disponibil aici.

Rezultatele etapei de selecție a dosarelor pentru postul de informatician sunt disponibile aici.

Rezultatele etapei de selecție a dosarelor pentru postul de supraveghetor de noapte sunt disponibile aici.

Anunț concursuri – este disponibil aici.

Fișa postului pentru postul de informatician este disponibilă aici.

Tematica și bibliografia pentru postul de informatician sunt disponibile aici.

Fișa postului pentru postul de supraveghetor de noapte este disponibilă aici.

Tematica și bibliografia pentru postul de supraveghetor de noapte sunt disponibile aici.

Regulament internat – cantină aici

Regulament intern aici