Calendarul de afișare a rezultatelor și depunere a contestațiilor este:
28 iunie 2023 (până la ora 14:00): Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor
28 iunie 2023 (ora 16:00 – ora 19:00) – 29 iunie 2023 (ora 8:00 – ora 12:00): Depunerea contestațiilor
29 iunie – 4 iulie 2023: Soluționarea contestațiilor
4 iulie 2023: Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

Contestațiile pot fi trimise și online, pe adresa cnpetruraressv@gmail.com, în intervalele orare afișate mai sus. Cererea va fi semnată atât de părinte, cât și de candidat și va fi însoțită de o fotografie a cărții de identitate a candidatului și a părintelui care semenază cererea. Formularul tip poate fi accesat la linkul de mai jos. Cererea este considerată depusă după ce primiți răspuns și numărul de înregistrare al ei.

Cerere de contestare a notei
CNPR Suceava