Cererile de vizualizare a lucrărilor scrise se depun la secretariatul colegiului în zilele de 6 și 7 iulie 2023, între orele 8 și 15,30.
Pe site-ul colegiului vor fi afișate intervalul orar și locul în care se vizualizează lucrările. Vizualizarea are loc în intervalul 19 – 25 iulie 2023.
Candidații vizualizează individual lucrările, proiectate pe un ecran. Candidatul minor poate fi însoțit de un părinte/tutore legal. Se asigură confidențialitatea procesului de vizualizare. Vizualizarea se face în prezența unei persoane nominalizate de președintele comisiei județene.
Candidaților le este interzisă introducerea în sala de vizualizare a oricărui mijloc de înregistrare audio/video.
Se interzice persoanei nominalizate de președintele comisiei județene să facă aprecieri privind conținutul și evaluarea lucrărilor.
După vizualizare, candidații vor semna o declarație prin care confirmă că au vizualizat lucrarea/lucrările solicitate.
Comisia județeană nu eliberează copii după lucrările vizualizate.
CNPR Suceava