Cererile de vizualizare a lucrărilor scrise se depun/transmit online în zilele de 10 și 11 iulie 2023, între orele 8 și 15,30. Depunerea se face la secretariatul colegiului, iar transmiterea online la adresa cnpetruraressv@gmail.com.

La avizierul și pe site-ul colegiului vor fi afișate intervalul orar și locul în care se vizualizează lucrările. Vizualizarea are loc în zilele de 18 și 19 iulie 2023.

Candidații vizualizează individual lucrările, proiectate pe un ecran. Candidatul minor poate fi însoțit de un părinte/tutore legal. Se asigură confidențialitatea procesului de vizualizare. Vizualizarea se face în prezența unei persoane nominalizate de președintele comisiei județene.

Candidaților le este interzisă introducerea în sala de vizualizare a oricărui mijloc de înregistrare audio/video.

Se interzice persoanei nominalizate de președintele comisiei județene să facă aprecieri privind conținutul și evaluarea lucrărilor.

După vizualizare, candidații vor semna o declarație prin care confirmă că au vizualizat lucrarea/lucrările solicitate. Comisia județeană nu eliberează copii după lucrările vizualizate.

Cerere vizualizare lucrări scrise
CNPR Suceava