Metodologia-cadru de acordare a burselor școlare

Pentru mai multe informații, vezi și edu.ro/burse_scolare

1.BURSE DE EXCELENȚĂ OLIMPICĂ: Elevii care au obținut în anul școlar 2022-2023 premiul I, II sau III la una din olimpiadele de pe listele de mai jos vor depune la secretariatul colegiului o cerere (completată și semnată de părinte, în cazul elevului minor) și o copie după diploma obținută.

Cerere-tip pentru obținerea Bursei de excelență olimpică

2. BURSE DE MERIT:

a) În vederea obținerii bursei de merit pentru medie NU se depun cereri. Diriginții vor întocmi și comunica lista elevilor care beneficiază de această bursă.

b) În vederea obținerii bursei de merit conform art. 7, alin. 1, lit. d)-g) din Metodologie, elevul depune la secretariatul colegiului o cerere (completată și semnată de părinte, în cazul elevului minor) și o copie după diploma obținută.

Dacă un elev poate obține bursă de merit și conform art. 7, alin. 1, lit. a)-c) din Metodologie, dar și conform alin. 1, lit. d)-g) NU se depune cerere. Bursa se va obține pentru medie.

Cerere-tip pentru obținerea Bursei de merit, conform art.7, alin. 1, lit. d)-g) din Metodologie

3. BURSE SOCIALE:

Pentru acordarea bursei sociale pentru venit, suma netă/membru de familie în ultimele 12 luni trebuie să fie mai mică decât 949 lei (conform edu.ro/burse_scolare )

Cerere-tip pentru obținerea Bursei sociale

În zilele următoare vom posta Declarația-tip pe propria răspundere pentru obținerea bursei sociale, conform art. 10, alin.1, litera a).

OLIMPIADE ȘI CONCURSURI ÎN ANUL ȘCOLAR 2022-2023:

Lista olimpiadelor pentru care se acordă Bursa de excelență olimpică I

Lista olimpiadelor pentru care se acordă Bursa de excelență olimpică II

Concursurile pentru care se acordă bursa de merit:

Concursuri școlare finanțate de Ministerul Educației

Concursuri școlare recunoscute de Ministerul Educației, fără finanțare

Calendarul activităților educative finanțate de Ministerul Educației

Calendarul activităților educative recunoscute de Ministerul Educației, fără finanțare

Termen limită de depunere a cererilor și actelor anexate: 6 octombrie 2023.
CNPR Suceava