Legislația referitoare la asigurarea gratuității/decontării transportului pentru elevi și modelele de cerere:

Hotărârea de guvern nr. 812/08.09.2023 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport pentru elevi

Lista operatorilor de transport INTRAJUDEȚEAN din județul Suceava

Lista operatorilor de transport INTERJUDEȚEAN care operează pe teritoriul județului Suceava

Cerere pentru acordarea gratuității pentru transportul public rutier județean/interjudețean

Cerere pentru acordarea sumei forfetare pentru transportul public județean/interjudețean

Cerere pentru decontarea biletelor de călătorie pentru elevii care locuiesc la internat sau la gazdă

Vă rugăm să citiți cu multă atenție Hotărârea de guvern pentru a afla în care din situațiile descrise vă încadrați. NU depun cerere elevii care locuiesc în aria administrativ-teritorială „Transport Metropolitan Suceava”: municipiul Suceava, orașul Salcea, comunele Adâncata, Bosanci, Ipotești, Moara, Mitocu-Dragomirnei, Pătrăuți și Șcheia.

Cererea pentru acordarea gratuității pe transport public rutier se depune de cei care folosesc serviciile unui transportator de pe listele de operatori de mai sus.

Suma forfetară se acordă doar în cazul în care elevul nu poate fi școlarizat în localitatea de domiciliu și nu există transport public, conform art. 4 din HG 812/08.09.2023.

TERMEN DE DEPUNERE A CERERILOR LA SERVICIUL CONTABILITATE: 26 SEPTEMBRIE 2023
CNPR Suceava