Vizualizarea de către candidați a lucrărilor proprii susținute în cadrul examenului național de bacalaureat

Cererile de vizualizare a lucrărilor scrise se depun sau se transmit online în zilele de 4 și 5 iulie 2022, între orele 8 și 15,30. Depunerea se face la secretariatul colegiului, pe baza cărții de identitate, iar transmiterea online la adresa cnpetruraressv@gmail.com . Cererea transmisă online va fi completată pe formularul tip de mai jos, va fi scanată/fotografiată și va fi însoțită de fotografia cărții de identitate a solicitantului.
La avizierul și pe site-ul colegiului vor fi afișate intervalul orar și locul în care se vizualizează lucrările. Vizualizarea are loc în zilele de 12 și 13 iulie 2022.
Candidații vizualizează individual lucrările, proiectate pe un ecran. Candidatul minor poate fi însoțit de un părinte/tutore legal. Se asigură confidențialitatea procesului de vizualizare. Vizualizarea se face în prezența unei persoane nominalizate de președintele comisiei județene.
Candidaților le este interzisă introducerea în sala de vizualizare a oricărui mijloc de înregistrare audio/video.
Se interzice persoanei nominalizate de președintele comisiei județene să facă aprecieri privind conținutul și evaluarea lucrărilor.
După vizualizare, candidații vor semna o declarație prin care confirmă că au vizualizat lucrarea/lucrările solicitate.
Comisia județeană nu eliberează copii după lucrările vizualizate.

Cerere vizualizare lucrări
CNPR Suceava