Vizualizarea de către candidați a lucrărilor proprii susținute în cadrul examenului de Evaluare Națională clasa a VIII-a

Cererile de vizualizare a lucrărilor scrise se completează la secretariatul colegiului în zilele de 5 și 6 iulie 2022, între orele 8 și 15,30, pe un formular-tip care va fi pus la dispoziție.
Pe site-ul colegiului vor fi afișate intervalul orar și locul în care se vizualizează lucrările. Vizualizarea are loc în intervalul 18 – 22 iulie 2022.
Candidați vizualizează individual lucrările, proiectate pe un ecran. Candidatul minor va fi însoțit de un părinte/tutore legal. Se asigură confidențialitatea procesului de vizualizare.
După vizualizare, candidații vor semna o declarație prin care confirmă că au vizualizat lucrarea/lucrările solicitate.
Comisia județeană nu eliberează copii după lucrările vizualizate.
CNPR Suceava