În perioada 8 – 30 septembrie 2022 se pot depune la secretariatul colegiului aplicațiile pentru obținerea burselor școlare în anul școlar 2022 – 2023. Baza legislativă este reprezentată de ordinul Ministrului Educației nr. 5379/07.02.2022.

Pentru informații referitoare la tipurile de burse școlare, cuantumul acestora și criteriile pentru obținerea lor, citiți Criterii acordare burse și Cuantum burse școlare

Elevii din clasele VI – XII care au obținut la finalul anului școlar anterior media generală mai mare sau egală cu 9,50 și nu au acumulat mai mult de 20 absențe nemotivate în anul respectiv NU depun cereri sau dosare pentru obținerea bursei de merit. Ei obțin această bursă automat, pe baza actelor școlare și a adeverinței cu numărul de absențe.

ELEVII DE LICEU NU MAI BENEFICIAZĂ DE BURSA DE AJUTOR SOCIAL PENTRU DOMICILIU ÎN MEDIUL RURAL !

Cereri tip pentru obținerea burselor școlare:

Cerere bursa performanță liceu

Cerere bursa performanță gimnaziu

Cerere bursa merit liceu pentru premii la competitii

Cerere bursa merit gimnaziu pentru premii la competitii

Cerere bursa studiu elev minor

Cerere bursa studiu elev major

Cerere bursa ajutor social elev minor

Cerere bursa ajutor social elev major

Competiții școlare înscrise în Calendarul Ministerului Educației

LISTA ME CU COMPETIȚIILE PENTRU CARE SE ACORDĂ BURSE DE PERFORMANȚĂ ȘI DE MERIT

Calendar competiții internaționale 2021 2022

Calendar competiții școlare naționale 2021 2022

Calendar Activități Educative Naționale CAEN 2021 2022

Calendar Olimpiada Națională Sport Școlar 2021 2022

Calendar Campionate Naționale Școlare 2021 2022

Anexa 3 Pregatire loturi naționale 2022
CNPR Suceava